Wet Langdurige Zorg (WLZ)

WET LANGDURIGE ZORG (WLZ)

De Wet langdurige zorg is een zorgwet, bedoelt voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.

Wanneer u of uw dierbare 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft, kunt u een aanvraag indienen bij het CIZ.

Welke soorten langdurige zorg zijn er:

 • Verblijf in een zorginstelling. Bijvoorbeeld het verblijf in een verpleeghuis, verzorgingshuis of een woonvorm voor gehandicapten. Bij deze vorm van zorg zijn de basiskosten voor bijvoorbeeld maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes inbegrepen.
 • Thuis wonen met zorg vanuit de WLZ. Wanneer u of uw dierbare intensieve zorg nodig heeft en het veilig is om thuis te blijven wonen, omdat er voldoende toezicht is, kunt u vanuit de WLZ zorg aan huis ontvangen.

Dunya Zorg en Welzijn biedt naast wijkverpleging ook zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg. Deze kunt u bij ons ontvangen in de leveringsvorm Modulair Pakket Thuis (MPT).

Het ‘modulair pakket thuis’ (MPT) is een ‘pakket zorg’ voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het MPT is een leveringsvorm: de manier waarop u de zorg ontvangt. Met een MPT krijgt u uw Wlz-zorg thuis. U verhuist dus niet naar een zorginstelling.

Hoe werkt het?

 1. U heeft een CIZ indicatie nodig voor zorg uit de Wet langdurige zorg.
 2. Bij uw indicatie krijgt u een zorgprofiel. Hierin staat welke zorg u kunt ontvangen. Bijvoorbeeld verpleging, verzorging en/of dagbesteding.
 3. U geeft aan dat u thuis wilt blijven wonen.
 4. Het zorgkantoor beoordeelt of uw situatie daarvoor geschikt is.
 5. Het MPT is geschikt als u niet alle zorg uit uw zorgprofiel nodig heeft.
 6. U bespreekt met uw zorgkantoor welke zorg u wel wilt ontvangen. Het zorgkantoor regelt dat u die zorg thuis krijgt.

Welke zorg is mogelijk met een MPT?

In het algemeen zijn deze vormen van zorg mogelijk vanuit een MPT:

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding (individueel en/of groep)
 • Huishoudelijke hulp (schoonhouden van de woning)
 • Logeeropvang (kortdurende verblijf)
 • Behandeling (individueel en/of groep)
 • Vervoer naar behandeling en/of begeleiding

Het MPT is alleen mogelijk als u thuis verantwoord en doelmatig zorg kunt krijgen.

 • Doelmatig wil zeggen dat uw zorg thuis niet duurder is dan de zorg die u in een instelling zou krijgen. In sommige situaties mag de zorg 25% duurder zijn.
 • Verantwoord wil zeggen dat uw zorg veilig is en goed aansluit bij uw zorgbehoefte.

Combinatie van mpt en persoonsgebonden budget 

Wilt u een deel van uw zorg zelf inkopen? Dan kunt u een mpt en een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Dat is een budget (geldbedrag) waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Het zorgkantoor beoordeelt of u een pgb kunt beheren. U moet hiervoor een budgetplan maken.

Wanneer u zorg in een instelling wilt ontvangen, kan het soms voorkomen dat er tijdelijk geen plaats is. U wordt dan op een wachtlijst geplaatst en ontvangt in de tussentijd overbruggingszorg vanuit de WLZ.

WLZ zorg aanvragen

Wanneer u WLZ zorg wilt aanvragen onderzoekt het CIZ of u aan alle voorwaarden voldoet. Het CIZ beoordeelt of de zorg die je nodig hebt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) valt. U kunt via de website van het CIZ de WLZ-check invullen om te weten of uw zorg onder de WLZ valt.

Eigen bijdrage bij WLZ

U betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit het MPT. Op de website van het CAK vindt u meer informatie over de eigen bijdrage bij het MPT.

Is het u niet helemaal duidelijk, of heeft u andere vragen? Schroom niet contact met ons op te nemen, zodat wij u verder kunnen helpen.