OndersteuningSPREEKUUR

Dunyazorg heeft elke week een gratis verpleegkundig spreekuur waarin we allerlei vragen met betrekking tot zorg voor je beantwoorden. Tijdens de spreekuren bieden wij ook praktische ondersteuning bij situaties waar je extra hulp bij nodig hebt. Denk hierbij aan het doorverwijzen naar de meest aangewezen overheidsinstanties, een afspraak maken of het vertalen van een brief. Je kan natuurlijk ook terecht met vragen over de zorg die je al ontvangt of graag wil ontvangen.

Tijdens de spreekuren kun je zonder afspraak bij ons binnenlopen.
De ondersteuning die wij bieden is voor iedereen toegankelijk en is geheel kosteloos.

Spreekuren:

Rotterdam

Mathenesserlaan 480
3023 HL Rotterdam
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur

Hillevliet 141b
3074 KP Rotterdam
Maandag tot en met vrijdag: van 9.30 tot en met 12.00 uur

Gouda
Bernadottelaan 77a
2806 JM Gouda
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur

Breda
Gerrit Rietveldplein 24
4827GK, Breda
Woensdag van 10:00 tot 12.00 uur

Zit je met vragen maar ben je niet in staat om langs ons spreekuur te komen, neem dan contact met ons op zodat een van onze wijkverpleegkundigen bij je thuis langs kan komen.

HEALTH CHECK

Op onze vestiging in Breda en Rotterdam organiseren wij twee maandelijks een gratis health check. U kunt tijdens onze gratis healthcheck met allerlei vragen rondom uw gezondheid bij ons terecht. Daarnaast kunnen we ook een aantal metingen doen waarmee we bekijken of uw persoonlijke waarden (bloeddruk, suiker etc.) binnen de normale grenzen vallen of dat u er toch beter mee naar de huisarts kunt gaan.

U kunt de volgende functies laten controleren:

 • Bloeddruk
 • Bloedsuiker waarde
 • Polsslag
 • Saturatie
 • BMI

VOORLICHTING IN EIGEN TAAL

Dunya Zorg en Welzijn heeft zich breed georiënteerd op de multiculturele samenleving. Dat betekent dat wij in het bijzonder rekening houden met de verschillende culturen, gebruiken en moedertalen van mensen. Hierin zien wij een verantwoordelijkheid voor ons weggelegd om deze mensen zo goed mogelijk voor te lichten met betrekking tot vaak voorkomende ziektebeelden, zoals diabetes en dementie.

Diabetes voorlichting in eigen taal
Diabetes is een aandoening die veel voorkomt bij mensen met een migratie achtergrond. Omdat er onder migranten sprake kan zijn van analfabetisme, is het soms lastig bepaalde ziektebeelden duidelijk uit te kunnen leggen. Dunya Zorg en Welzijn speelt hierop in door voorlichting in eigen taal (Turks, Arabisch, Berbers, Engels) aan te bieden. Daarnaast maken we ook gebruik van visueel materiaal om moeilijke begrippen laagdrempelig en duidelijk uit te kunnen leggen.

Dementie voorlichting in eigen taal
Ook dementie is een ziektebeeld dat in toenemende mate voorkomt bij mensen met een migranten achtergrond. Het is belangrijk dat er ook bij mensen met een migranten achtergrond meer voorlichting komt over dit ziektebeeld. Vaak weten mensen niet waar ze terecht kunnen, wat voor hulp ze kunnen krijgen of dat er überhaupt hulp mogelijk is. De drempel naar de reguliere thuiszorg is voor veel oudere migranten te hoog, waardoor zij zonder hulp de lasten proberen te dragen die dementie met zich meebrengt. Het informeren van mantelzorgers over alle mogelijkheden is hierbij ook een belangrijk punt, zodat ook zij ontlast kunnen worden.

Trainingen en voorlichting in eigen taal
Dunya Zorg en Welzijn kan trainingen en voorlichting aanbieden met betrekking tot verschillende ziektebeelden gericht op mensen met een migrantenachtergrond. Wij zorgen ervoor dat zij op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis kunnen opdoen over deze ziektebeelden, behandelingen en mogelijkheden voor ondersteuning. Dunya Zorg en Welzijn vormt hierin een belangrijke brug naar deze bevolkingsgroepen die anders moeilijk te bereiken zijn.

Neemt u contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden van voorlichting in eigen taal.

ONDERSTEUNING MANTELZORGERS

Dunya Zorg en Welzijn besteedt extra aandacht aan mantelzorgers, omdat zij een enorm belangrijk onderdeel zijn van thuiszorg. Zij zijn niet alleen het verlengstuk van ons werk, maar ook een belangrijke schakel tussen de klant en onze organisatie, omdat zonder mantelzorgers veel van onze klanten niet meer thuis kunnen wonen. Dunya Zorg en Welzijn ziet de mantelzorger dan ook als een belangrijke schakel in de integrale zorg aan onze klanten. Vanuit de Participatiewet wordt ook steeds vaker een beroep gedaan op de directe omgeving van de zorgvrager. Het (pro) actief ondersteunen van mantelzorgers en de vrijwilligers is dan ook een belangrijk onderdeel van ons zorgproces. Jammer genoeg krijgen mantelzorgers niet altijd de juiste waardering of ondersteuning die zij nodig hebben. Dunya Zorg en Welzijn wil hier graag verandering in brengen.

Aanvullende ondersteuning mantelzorgers

We geven informatie en voorlichting(bijeenkomsten) over de wettelijke verlofregelingen waar mantelzorgers gebruik van kunnen maken, zoals het kort- of langdurend zorgverlof, calamiteitenverlof of flexibel werken. Ook organiseren we bijeenkomsten over verschillende chronische aandoeningen en zetten wij lotgenotencontact op. We geven advies over hoe u om kan gaan met de uitdagingen van het hebben van een baan, naast het zorgen voor een ziek persoon door tips te geven. Ook maken we u wegwijs in waar de juiste hulp en ondersteuning te vinden is en u vooral te laten weten dat u er niet alleen voor staat.  Dunya Zorg en Welzijn is er niet alleen voor onze klanten, maar ook voor de mantelzorgers en de familie eromheen.  Neem gerust contact op met de zorgcoördinator van een vestiging in de buurt om samen met te kijken naar welke ondersteuning er mogelijk is.

VRIJWILLIGERS INITIATIEVEN

Dunya Zorg en Welzijn wil samen met mensen uit de wijken bouwen aan een gezonde, gezellige en levendige buurt. Door samenwerking van particulieren en organisaties binnen de wijken, wil Dunya Zorg en Welzijn het welzijn van een ieder bevorderen en tevens de participatie en de zelfredzaamheid van zorgbehoeftige bewoners verhogen.

We hebben je nodig

Hier kunnen wij de hulp van vrijwilligers goed gebruiken. Mensen die zich betrokken voelen bij alles wat er in de wijk gebeurt en die graag anderen helpen, zijn van harte welkom om zich als vrijwilliger bij ons aan te melden. Daarom begeleidt Dunya Zorg en Welzijn graag vrijwilligers die het verschil willen maken in het leven van zorgbehoevenden. Uw inzet als vrijwilliger wordt enorm gewaardeerd!

Mogelijkheden vrijwilligerswerk
We hebben verschillende mogelijkheden voor zowel kort als langdurige trajecten. Denk hierbij aan het bezoeken van zorgbehoevende klanten om een praatje of een wandeling te maken. Maar u kan als vrijwilliger ook meehelpen met de administratie van onze klanten, meegaan naar afspraken, helpen de tuin te onderhouden of met het doen van boodschappen. De mogelijkheden zijn oneindig en u kan er dus makkelijk voor kiezen klanten te helpen met datgene waar u zelf goed in bent of leuk vindt om te doen.

Ook kunt u als vrijwilliger meehelpen op onze dagbesteding Darna. Hierbij kunt u assisteren bij het doen van activiteiten zoals verven, koken of gewoonweg zorgen voor extra gezelligheid door uw enthousiaste aanwezigheid. Er zijn ook mogelijkheden om vrijwilliger te zijn op het kantoor van Dunya Zorg en Welzijn. U helpt dan mee bij het organiseren van activiteiten en evenementen zoals bijvoorbeeld feestdagen.

Rollen die u als vrijwilliger kan vervullen binnen Dunya Zorg en Welzijn:
• Tolk/vertaler
• Administratieve medewerker
• Telefoniste
• Cliënten bijstaan bij terminale of palliatieve zorg
• Boodschappen voor cliënten
• Meedenken, meeschrijven om het interculturele karakter van de organisatie verder vorm te geven
• Lid worden van een redactieteam van een op te starten e-magazine over inter-culturaliteit in de zorg
• Personeel ondersteunen met instrumenten, tools en ontwikkeling

Wat zoeken wij in een vrijwilliger
Vrijwilligerswerk wordt erg gewaardeerd door zowel onze medewerkers als onze klanten. Het betekent vaak een wereld van verschil voor onze klanten, iemand te hebben die ze net dat extra beetje steun geeft. Het profiel dat we zoeken is daarom iemand die graag anderen wil helpen, maatschappelijk betrokken is en waar onze klanten op kunnen rekenen. U kan ervoor kiezen om een vaste vrijwilliger te worden die bijvoorbeeld eens per week langsgaat bij een klant. Daarnaast kunt u ook vrijwilliger zijn op oproep-basis, zodat we u kunnen  bellen wanneer we een extra helpende hand kunnen gebruiken. U mag uw vrijwilligerswerk  inrichten zoals u zelf wilt, op een manier die het beste bij u past. Alle vormen van hulp zijn welkom.

Wat we wel belangrijk vinden is dat u integer en klantvriendelijk bent, geduldig en onze klanten hartelijk te woord staat. Hiernaast is kennis van de Nederlandse taal en van MS Office (met name Word en Excel) een pré.

Wat bieden wij onze vrijwilligers
Vrijwilliger worden bij Dunya Zorg en Welzijn is een manier om ervaring op te doen in de zorgsector en mee te kijken hoe de verzorging van klanten in de praktijk er aan toegaat. Als u regelmatig vrijwilligerswerk doet, wordt u deel van ons team en dit kan tot leuke contacten en vriendschappen leiden. Natuurlijk bieden we u ondersteuning en begeleiding zodat u zelf ook nieuwe dingen kan leren en uw persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd wordt. Op basis van uw wensen kijken we naar welke klant het beste bij u zou passen en daar maken we een match mee. Ook komt u als vrijwilliger in aanmerking voor reiskostenvergoeding wanneer er sprake is van een grote reisafstand tussen klant en u.

Er heerst een gezellige sfeer en er is veel ruimte voor initiatief en ontplooiing. U krijgt ook een vast aanspreekpunt en afspraken worden vastgelegd in een vrijwilligerscontract (mogelijke reiskostenvergoeding) en u ontvangt regelmatig leuke attenties. Het meest waardevolle dat wij u kunnen aanbieden zijn nog altijd de leuke contacten die u hierdoor krijgt en de waardering en blijdschap van de klanten zelf.

Vrijwilliger worden bij Dunya Zorg en Welzijn
Wilt u ook uw steentje bijdragen aan de maatschappij door iets terug te doen voor mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken? Word dan vrijwilliger bij Dunya Zorg en Welzijn! Neem contact op met één van onze coördinatoren en geef uw wensen op, zodat we samen de mogelijkheden kunnen bespreken. Bel naar één van onze vestigingen, mail naar info@dunyazorg.nl, of vul ons online aanmeldformulier in dat onderaan op onze homepage staat.

VEILIGHEID THUIS

Omdat ouderen tegenwoordig langer thuis blijven wonen, kan thuiszorg intensiever en complexer worden wanneer wij de behoeften van ouderen willen beantwoorden. Dit kan zorgen voor vraagstukken rondom veiligheid en vrijheid. Hoe gaat u om met dementerende klanten, mag u bijvoorbeeld de deur op slot doen om te voorkomen dat klanten naar buiten lopen en verdwalen? Mag u kalmerende medicijnen gebruiken?

Wij verlenen geen vrijheidsbeperkende zorg
Dunya Zorg en Welzijn verleent geen onvrijwillige zorg bij onze cliënten en handelt enkel volgens de wil van onze klanten. Wilsbekwame klanten dienen zelf te vragen om vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals de plaatsing van bedhekken of het op slot doen van deuren. Wanneer de klant niet meer wilsbekwaam is, wordt er in overleg met de huisarts, geriater, andere behandelaren en familieleden besloten welke maatregelen er zullen worden genomen. We willen graag de veiligheid waarborgen van zowel onze klanten als onze medewerkers.

Ons beleid over onvrijwillige zorg
Als thuiszorgorganisatie maken wij beleid, om zowel onze klanten als medewerkers zo veel mogelijk te beschermen. Dunya Zorg en Welzijn houdt zich daarom ook aan het door de staatssecretaris benoemde ‘Richtinggevend kader vrijheidsbeperkingen’. Ons beleid is daarom dat wij als thuiszorgorganisatie geen vrijheidsbeperkende maatregelen of onvrijwillige zorg toepassen en wij handelen in overeenstemming met de wil van onze klanten. Wij gebruiken hierbij het stappenplan uit het wetsvoorstel Zorg en Dwang als leidraad voor ons handelen.

HULP BIJ INDICATIESTELLING?

Stappen voor zorgaanvragen:

 1. Bepaal uw hulpvraag eventueel met behulp van een professional.
 2. Welke wet:
 • WLZ: CIZ geeft beschikking af;
 • ZWV: wijkverpleegkundige indiceert de zorg die u nodig heeft;
 • WMO begeleiding en huishoudelijke zorg: gemeente geeft beschikking af;
 • Jeugdhulp: gemeente geeft beschikking af.
 1. Kies leveringsvorm: op welke manier u de zorg wilt ontvangen. Dat kan in de vorm van Zorg in Natura, waarbij een zorgaanbieder de zorg direct aan u levert of via een Persoonsgebonden Budget (PGB) waarbij u zelf het geldbedrag krijgt om zorg in te kopen.
 2. Kies een zorgaanbieder. Bij een PGB kiest u zelf de zorgaanbieder, bij Zorg in Natura kiest u uit de zorgaanbieders waar het zorgkantoor of de zorgverzekeraar een contract mee heeft, zoals Dunya Zorg en Welzijn.
 3. Maak afspraken met uw zorgaanbieder en geef uw wensen aan, zodat deze in het zorgplan worden vastgelegd.
 4. Evalueren; bespreek regelmatig met uw zorgaanbieder of de zorg die u krijgt nog wel aansluit op uw behoeften.
 5. Betalen; de overheid betaalt het grootste gedeelte van de kosten, maar voor sommige vormen van zorg geldt wel een eigen bijdrage. Deze dient u te betalen aan het CAK.