KwaliteitHKZ

Dunya Zorg en Welzijn staat voor kwaliteit
Dunya Zorg en Welzijn heeft sinds 18 december 2009 de HKZ-certificering behaald. Dit houdt in dat de zorgverlening voldoet aan hoge kwaliteitseisen, opgesteld door de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg (HKZ).

 

Wat is HKZ
Het HKZ certificaat is vergelijkbaar met de ISO-eisen voor het bedrijfsleven. Wij willen dat onze klanten verzekerd zijn van professionele zorg en gekwalificeerde medewerkers. De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in onze protocollen, procedures en werkinstructies. Twee keer per jaar wordt getoetst of Dunya Zorg en Welzijn voldoet aan deze eisen. Toetsing gebeurt eens per jaar intern en eens per jaar door een extern bureau. Het ISO/HKZ kwaliteitssysteem vereist dat de organisatie continu werkt aan het verbeteren van de zorgverlening. Op die manier blijven we als organisatie scherp.

Eisen en normen van HKZ
HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Dit gebeurt voor bijvoorbeeld apotheken, verpleeghuizen, verzorgingshuizen & thuiszorgorganisaties, kinderopvang en GGZ. Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.
(Bron: www.hkz.nl)

Bekijk hier het HKZ certificaat

ERKEND LEERBEDRIJF

ERKEND LEERBEDRIJF

Dunya Zorg en Welzijn is een erkend  leerbedrijf voor de zorg. Dit betekent dat wij medewerkers begeleiden in de dagelijkse leerpraktijk. We begeleiden onze stagiaires tot volwaardige zorgprofessionals door alle vaardigheden mee te geven die nodig zijn voor een functie in de zorg.

Stagebegeleiding Dunya Zorg en Welzijn

Als stagiaire of leerling-werknemer in de zorg bent u welkom bij Dunya Zorg en Welzijn aan de slag te gaan. Stage lopen bij een erkend leerbedrijf is een vereiste om als leerling werknemer via BBL of BOL leerweg uiteindelijk het diploma te kunnen behalen. De erkenning waarborgt dat er bij Dunya Zorg en Welzijn voldoende begeleiding is tijdens uw werk of stage en dat er ook voldoende mogelijkheden zijn om uw praktijkopdrachten uit te kunnen voeren.

Bij Dunya Zorg en Welzijn stage lopen
Wilt u ook bij Dunya Zorg en Welzijn stage lopen of een leerplek krijgen, stuurt u dan uw C.V. en motivatiebrief naar info@dunyazorg.nl. Of vult u het online sollicitatieformulier in via deze link. Elk jaar hebben we een aantal plekken beschikbaar voor leerlingen die meer praktijkervaring op willen doen in de vorm van een stage of een leerplek. Wees er daarom snel bij en stuur uw sollicitatie direct door.

KLANTTEVREDENHEID

Als thuiszorgorganisatie hechten wij veel waarde aan de tevredenheid van onze klanten. Wij zoeken altijd naar manieren om de klanttevredenheid te verbeteren. Opmerkingen, suggesties en klachten worden altijd serieus genomen en helpen ons om onze dienstverlening te optimaliseren. We ontvangen daarom graag feedback over onze diensten.

Onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek
In de zomer van 2019 heeft Dunya Zorg en Welzijn een klanttevredenheidsonderzoek laten verrichten door een extern en onafhankelijk onderzoeksbureau. Het onderzoek brengt de mening van klanten die thuiszorg ontvangen van Dunya Zorg en Welzijn in kaart. Samenvatting PREM 2019: Download PDF PREM onderzoek  

Dunya Zorg en Welzijn blijft innoveren 
Wij zijn doorlopend op zoek naar manieren om de zorg die wij leveren te optimaliseren. Suggesties over hoe wij onze kwaliteit of service kunnen verbeteren, kunt u delen door gebruik te maken van het contactformulier, door te bellen naar de dichtstbijzijnde vestiging, of door bij één van onze vestigingen langs te komen. De koffie en thee staan klaar.

Onafhankelijk advies
Indien u graag onafhankelijk advies wilt kunt u ook kijken op Kiesbeter.nl.
KiesBeter.nl is een openbare zorgportal. Deze portal is bedoeld voor alle volwassen inwoners van Nederland die vragen hebben op het gebied van zorg, zorgverzekeringen en gezondheid. De informatie van kiesBeter.nl is betrouwbaar en kan helpen bij het maken van keuzes op dit gebied.
KiesBeter.nl wordt gemaakt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Aan kiesBeter.nl werken veel organisaties mee.
Bron: http://www.kiesbeter.nl

ZORGKAART

Dunya Zorg en Welzijn en Welzijn staat voor transparantie en het continu werken aan kwaliteitsverbetering. Een onderdeel daarvan is feedback van onze klanten. Eén van de manieren om onze zorg te beoordelen is door het invullen van een evaluatie op Zorgkaart Nederland. Dit kan op de website www.zorgkaartnederland.nl en deze website is een onderdeel van de Patiëntenfederatie Nederland.

Wat is Zorgkaart
ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. ZorgkaartNederland werkt ook aan openheid in de zorg. De waarderingen van klanten laten zien hoe mensen zorg ervaren.

Dunya Zorg en Welzijn evalueren
Wilt u uw waardering of feedback over onze diensten en zorgverlening uiten? Klikt u dan door op één van de onderstaande links en vul uw waardering in op de Zorgkaart website.

Klik hier als u een waardering wilt plaatsen voor de locatie Rotterdam.
Klik hier als u een waardering wilt plaatsen voor de locatie Gouda.
Klik hier als u een waardering wilt plaatsen voor de locatie Breda.

Wilt u meer weten over het indienen van een waardering via Zorgkaart Nederland en hoe het precies werkt? Kijkt u dan hier het instructiefilmpje.

STICHTING KWALITEITS REGISTER JEUGD (SKJ)

Wat is het SKJ
De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor jeugdprofessionals op HBO functies en hoger. Dunya Zorg en Welzijn werkt met SKJ geregistreerde professionals om complexe en risicovolle handelingen zorgvuldig uit te voeren. Door deze registratie toont Dunya Zorg en Welzijn aan dat we voldoen aan de eisen wat betreft vakbekwaamheid.

Wat geeft de SKJ registratie aan
De SKJ registratie geeft aan dat Dunya Zorg en Welzijn zich continu ontwikkelt en dat wij werken volgens de professionele standaard in onze beroepsgroep. Hiernaast bieden wij als thuiszorginstelling ‘verantwoorde hulp’, door ‘de juiste professional’ (vakbekwaam en toegerust voor de hulp die hij moet verlenen) in te zetten op ‘de juiste plek’. Deze beroepsregistratie staat voor kwaliteit en vernieuwing en daar zijn wij als Dunya Zorg en Welzijn erg trots op!

ZORGDOMEIN

Omdat er steeds meer informatie digitaal wordt uitgewisseld tussen zorginstellingen is het noodzakelijk deze privacygevoelige informatie te beveiligen. Voor persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie is de reguliere email namelijk onvoldoende veilig. Omdat Dunya Zorg en Welzijn veel waarde hecht aan de privacy van onze klanten, werken wij met systemen die de veiligheid van privacygevoelige informatie kunnen waarborgen. Zo kunnen we op een beveiligde manier informatie uitwisselen met bij voorbeeld de huisartsen van onze klanten.

ZorgDomein
Dunya Zorg en Welzijn heeft gekozen om met de berichtenservice van ZorgDomein te werken, omdat het veel veiliger is dan mailen en veel efficiënter is dan bellen. Zorgdomein biedt veel voordelen zoals het makkelijk kunnen aanpassen van relevante informatie naar het patiëntendossier. Hiernaast is het ook handig voor het verrichten van transmuraal overleg en het samenwerken met huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten enzovoorts.