Wij stellen ons voorDunya Zorg en Welzijn


Dunya Zorg en Welzijn richt zich als cultuurbewuste thuiszorgorganisatie op klanten van alle culturele achtergronden en houdt rekening met de normen, taal en belevingswereld van de klanten. De samenleving van nu is divers en daar bewegen wij als organisatie graag in mee. Wij leveren zorg aan iedereen en we leveren zorg die gericht is op de leef-en belevingswereld van de klanten.

Wij bieden verschillende diensten aan zoals; huishoudelijke ondersteuning, persoonlijke verzorging, verpleging en individuele begeleiding. Kijk voor een volledig overzicht op onze diensten pagina. Dunya Zorg en Welzijn onderscheidt zich door extra aandacht te schenken aan de match tussen zorgverlener en zorgvrager. Door de juiste afstemming tussen ons personeel en de klanten vergroten wij de klanttevredenheid en het welbevinden van onze klanten. Dunya Zorg en Welzijn is een thuiszorgorganisatie waar iedereen zich thuis voelt.

Visie en missie

Als organisatie beschrijven wij onszelf als laagdrempelig, vertrouwd en dichtbij. Wij stellen onze  cliënten centraal en zijn persoonlijk betrokken bij hun verhalen en zorgvragen. De hulpvraag van de klant staat bij ons centraal en is de leidraad tijdens het verlenen van veilige zorg. Begrip voor de normen, waarden en culturele achtergrond van onze klanten is voor ons een vanzelfsprekendheid.

Cliënten kunnen vertrouwen op professionele en deskundige hulpverlening. Ons doel is waarde toevoegen aan de kwaliteit van het leven van onze cliënten maar ook de kwaliteit van de zorg in het algemeen. Hierbij vormen onze medewerkers het hart van de organisatie. Vanuit de professionaliteit en de deskundigheid van onze medewerkers willen wij onze zorgverlening continu verbeteren. Samen met andere professionals uit het vak investeren wij ook in het preventief  informeren van specifieke groepen over leefstijl en gezondheidsrisico’s.

Dunyazorg, de thuiszorg voor íedereen.

Onze Teams

De teams van Dunya Zorg en Welzijn bestaan uit enthousiaste en gemotiveerde professionals met passie voor hun vak en ruime werkervaring.

Al onze collega’s werken volgens onze visie en missie. In de thuiszorg werken is meer dan alleen werken, het is zorgen. Wij zorgen voor onze klanten vanuit het hart en dat is onze kracht.

Ons team bestaat uit deskundige verpleegsters, verzorgenden en maatschappelijk werkers, die met hoofd, hart en hand de zwakkeren in onze samenleving willen bijstaan. Wij weten hoe belangrijk het voor onze klanten is dat zij in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. En daarom zullen wij er alles voor blijven doen om dit zo aangenaam mogelijk te maken voor onze klanten.

Naast onze zorgmedewerkers zetten ook al onze kantoormedewerkers zich dagelijks in om de zorg zo goed mogelijk te coördineren en onze cliënten te ondersteunen op administratief vlak. Iedereen draagt zijn steentje bij om onze cliënten de best mogelijke zorg te geven.

Dunya Zorg en Welzijn selecteert personeel op bevoegdheid, bekwaamheid, goede gedragsnormen, integriteit en gedrevenheid. Ons personeel is vakbekwaam en klantgericht.

Ook werken bij Dunya
Wil jij ons team komen versterken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of stuur een mail met C.V. en motivatie naar info@dunyazorg.nl of bekijk onze vacature pagina. U kan ook bellen naar één van onze vestigingen als u meer informatie wilt over werken bij Dunya Zorg en Welzijn.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur van Dunya Zorg en Welzijn en op de algemene gang van zaken. Daarnaast is de raad van commissarissen een klankbord en adviesorgaan. Met het advies dat wij krijgen zijn wij nog beter in staat onze dienstverlening en werkwijze te optimaliseren.

 

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënt, is op de hoogte van de gang van zaken binnen de zorginstelling en volgt kritisch het beleid van de zorgaanbieder. De cliëntenraad is onafhankelijk, bepaalt zelf zijn werkwijze en is als het ware de stem van de klant.

Op dit moment hebben wij geen vacature openstaan voor de cliëntenraad. Wanneer u interesse heeft om de stem van de klant te vertegenwoordigen, neemt u dan contact op met de cliëntenraad. Wilt u persoonlijk of telefonisch spreken met een lid van de cliëntenraad of wilt u meer informatie, stuurt u dan een e-mail naar de cliëntenraad voor het maken van een afspraak.

Mail naar clientenraad@dunyazorg.nl