Wat wij doenZORGVRAGER & FAMILIE

Dunya Zorg en Welzijn ontzorgt

Wanneer u of één van uw familieleden zorg nodig heeft, moet u veel zaken regelen. Soms is het ook onduidelijk waar u precies recht op heeft en hoe u die ondersteuning kunt aanvragen. Dunya Zorg en Welzijn kan u ondersteunen en u de weg wijzen naar de juiste hulp en zorg. Wij willen u en uw familie ontzorgen!

Dunya Zorg en Welzijn heeft de expertise in huis om snel te achterhalen voor welke zorg u in  aanmerking komt en hoe u die zorg kunt aanvragen. Wij helpen u met zowel het doen van de aanvraag en ondersteunen u bij het maken van afspraken als het inzetten van de zorg. Bij het inzetten van zorg houden wij altijd rekening met de wensen en behoeften van onze klanten. Wij vinden het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij onze zorgverleners en doen daarom ons best de juiste professional voor u te vinden. Bij het matchen van klanten met zorgprofessionals letten we goed op de leefwereld van de klanten.

Ons zorgprofessionals en onze diensten

Wij hebben een gemotiveerd team van professionals in huis, met ervaring in verschillende disciplines binnen de zorg. Of het nu gaat om begeleiding, verpleging of jeugdhulp, wij kunnen u verder helpen. Bekijkt u het menu aan de linkerkant van deze pagina voor een overzicht van onze diensten. Mocht uw zorgvraag er niet tussen staan, neem dan alsnog contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Voor vragen of gezondheidschecks kunt u zonder afspraak langskomen tijdens één van onze spreekuren.

Vragen? Neem contact met ons op via ons telefoonnummer of het contactformulier. 

WIJKVERPLEGING

Verzorging en verpleging

Wanneer u of uw dierbare verzorging of verpleging thuis nodig heeft, komt allereerst onze  wijkverpleegkundige op huisbezoek om de zorg te indiceren. De wijkverpleegkundige bepaalt, eventueel samen met uw huisarts, welke zorg noodzakelijk en doelmatig is. De  zorg kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of voor langere tijd bij chronische klachten. U kunt wijkverpleging bij ons aanvragen als u ondersteuning nodig heeft bij het douchen en het aankleden, toedienen van insuline, injecties, sondevoeding, verwisselen van een katheter, wondzorg, etc.

Onze medewerkers zijn bevoegd en bekwaam om alle verpleegtechnische handelingen uit te voeren.

Wijkverpleging aanvragen

Onze wijkverpleegkundige komt bij u thuis voor een intake. Zij brengt uw zorgvraag in kaart en indiceert de zorg die u nodig heeft. Voor het aanvragen van wijkverpleegkundige zorg heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig.

Vergoeding
De kosten voor wijkverpleging worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Hier hoeft u ook geen eigen risico voor te betalen.

Wanneer de wijkverpleegkundige de zorg heeft geïndiceerd kunt u kiezen hoe u de zorg wilt inkopen:

 • Zorg in Natura: U kunt kiezen uit zorgaanbieders waarmee uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft.
 • Via een persoonsgebonden budget (PGB): Hiermee kunt u zelf persoonlijke verzorging en verpleging inkopen.

Neemt u gerust contact met ons op om alle mogelijkheden te bespreken of om een afspraak te maken voor een intake. 

WET LANGDURIGE ZORG (WLZ)

De Wet langdurige zorg is een zorgwet, bedoelt voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.

Wanneer u of uw dierbare 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft, kunt u een aanvraag indienen bij het CIZ.

Welke soorten langdurige zorg zijn er:

 • Verblijf in een zorginstelling. Bijvoorbeeld het verblijf in een verpleeghuis, verzorgingshuis of een woonvorm voor gehandicapten. Bij deze vorm van zorg zijn de basiskosten voor bijvoorbeeld maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes inbegrepen.
 • Thuis wonen met zorg vanuit de WLZ. Wanneer u of uw dierbare intensieve zorg nodig heeft en het veilig is om thuis te blijven wonen, omdat er voldoende toezicht is, kunt u vanuit de WLZ zorg aan huis ontvangen.

Dunya Zorg en Welzijn biedt naast wijkverpleging ook zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg. Deze kunt u bij ons ontvangen in de leveringsvorm Modulair Pakket Thuis (MPT).

Het ‘modulair pakket thuis’ (MPT) is een ‘pakket zorg’ voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het MPT is een leveringsvorm: de manier waarop u de zorg ontvangt. Met een MPT krijgt u uw Wlz-zorg thuis. U verhuist dus niet naar een zorginstelling.

Hoe werkt het?

 1. U heeft een CIZ indicatie nodig voor zorg uit de Wet langdurige zorg.
 2. Bij uw indicatie krijgt u een zorgprofiel. Hierin staat welke zorg u kunt ontvangen. Bijvoorbeeld verpleging, verzorging en/of dagbesteding.
 3. U geeft aan dat u thuis wilt blijven wonen.
 4. Het zorgkantoor beoordeelt of uw situatie daarvoor geschikt is.
 5. Het MPT is geschikt als u niet alle zorg uit uw zorgprofiel nodig heeft.
 6. U bespreekt met uw zorgkantoor welke zorg u wel wilt ontvangen. Het zorgkantoor regelt dat u die zorg thuis krijgt.

Welke zorg is mogelijk met een MPT?

In het algemeen zijn deze vormen van zorg mogelijk vanuit een MPT:

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding (individueel en/of groep)
 • Huishoudelijke hulp (schoonhouden van de woning)
 • Logeeropvang (kortdurende verblijf)
 • Behandeling (individueel en/of groep)
 • Vervoer naar behandeling en/of begeleiding

Het MPT is alleen mogelijk als u thuis verantwoord en doelmatig zorg kunt krijgen.

 • Doelmatig wil zeggen dat uw zorg thuis niet duurder is dan de zorg die u in een instelling zou krijgen. In sommige situaties mag de zorg 25% duurder zijn.
 • Verantwoord wil zeggen dat uw zorg veilig is en goed aansluit bij uw zorgbehoefte.

Combinatie van mpt en persoonsgebonden budget 

Wilt u een deel van uw zorg zelf inkopen? Dan kunt u een mpt en een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Dat is een budget (geldbedrag) waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Het zorgkantoor beoordeelt of u een pgb kunt beheren. U moet hiervoor een budgetplan maken.

Wanneer u zorg in een instelling wilt ontvangen, kan het soms voorkomen dat er tijdelijk geen plaats is. U wordt dan op een wachtlijst geplaatst en ontvangt in de tussentijd overbruggingszorg vanuit de WLZ.

WLZ zorg aanvragen

Wanneer u WLZ zorg wilt aanvragen onderzoekt het CIZ of u aan alle voorwaarden voldoet. Het CIZ beoordeelt of de zorg die je nodig hebt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) valt. U kunt via de website van het CIZ de WLZ-check invullen om te weten of uw zorg onder de WLZ valt.

Eigen bijdrage bij WLZ

U betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit het MPT. Op de website van het CAK vindt u meer informatie over de eigen bijdrage bij het MPT.

Is het u niet helemaal duidelijk, of heeft u andere vragen? Schroom niet contact met ons op te nemen, zodat wij u verder kunnen helpen. 

U kunt ook verdere informatie over de WLZ vinden via CZ zorgkantoor op Wegwijs in de Wet langdurige zorg. Klikt u hiervoor op de volgende link: https://www.cz.nl/extra/wegwijs-in-de-wet-langdurige-zorg

BEGELEIDING

Wanneer U hulp nodig heeft om  thuis te blijven wonen, met andere mensen in contact te blijven of weer grip op uw leven te krijgen is het mogelijk om begeleiding in te zetten. U kunt deze hulp krijgen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Wanneer u een beschikking heeft van de gemeente waar u woont kunt u kiezen voor begeleiding vanuit Dunya Zorg en Welzijn. Onze ambulant begeleiders bezoeken u thuis en gaan samen met u de problemen aanpakken en oplossen.

Waarvoor begeleiding
U kunt begeleiding voor verschillende zaken aanvragen. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden:

 • psychosociale problemen
 • zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroten
 • hulp bij opvoeden van uw kinderen en ondersteuning van uw gezin
 • het draaiende houden van uw huishouden en een schoon huis
 • geldzaken, schulden en administratie
 • leren omgaan met een handicap, beperking, chronische ziekte, dementie
 • het opbouwen van sociale contacten, vriendschappen
 • het oppakken van een dag- en vrijetijdsbesteding (hobby, werk)
 • de aanpak van een verslaving (alcohol, drugs)
 • (over)belasting bij mantelzorger.

Begeleiding aanvragen
Wanneer u reeds contact heeft met een maatschappelijk werker, psycholoog of een andere hulpverlener kunt u samen een WMO aanvraag indienen. U kunt ook contact opnemen met één van onze zorgcoördinatoren, wij helpen u graag verder met de aanvraag.

Voor het aanvragen van begeleiding kunt u uiteraard ook rechtstreeks contact opnemen met het wijkteam en/of sociaal team in uw gemeente.

Na toekenning ontvangt u van de gemeente een beschikking. U heeft de keuzevrijheid om zelf te bepalen bij welke thuiszorgaanbieder u begeleiding wilt ontvangen.

Vergoeding 
De kosten van de begeleiding worden betaalt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). U betaalt hiernaast een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen. Het CAK berekent welk bedrag u als eigen bijdrage betaalt. U betaalt deze eigen bijdrage rechtstreeks aan het CAK.

JEUGDHULP

Dunya Zorg en Welzijn zet zich graag in voor kwetsbare kinderen en jongeren waarbij er moeilijkheden of problemen in het gezin voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan ruzie tussen ouders en kinderen, jongeren die spijbelen of wanneer een kind last heeft van sombere gevoelens.

Waarom jeugdhulp
Wij vinden dat kinderen veilig, gezond en beschermd moeten opgroeien, zodat zij zichzelf kunnen zijn en hun talenten kunnen ontwikkelen. Wanneer het thuis niet helemaal lekker loopt, kunt u contact opnemen met Dunya Zorg en Welzijn, zodat we in een vroeg stadium kunnen meedenken over oplossingen en het niet onnodig escaleert.

Ons doel is op een praktische en adequate manier in te spelen op de behoeftes, waarbij u  als ouder(s) zelf de regie behoudt. Onze medewerkers zijn getraind in het omgaan met jongeren, waardoor ze goed contact kunnen leggen en zich in kunnen leven in de belevingswereld van uw kind. We denken graag mee in oplossingen en bepalen in overleg met de ouders wat de beste handelswijze en methodes zijn.

Jeugdzorg kan om verschillende redenen ingezet worden, zoals in geval van spanningen in het gezin of kinderen met een beperking zoals autisme, een chronische ziekte of een verstandelijke beperking. Het kan dan fijn zijn om extra steun te krijgen in de vorm van jeugdhulp die meehelpt met de opvoeding en begeleiding van uw kind(eren). De zorg kan flexibel verleend worden, op school, bij de sportclub, thuis of bij de kinderopvang. Aan de hand van uw situatie wordt gekeken of er behoefte is aan 24-uurs zorg, ambulante (deeltijd) zorg en ook of er individuele of gezinshulp gewenst is.

Jeugdhulp aanvragen?
Voor het aanvragen van Jeugdhulp dient u contact op te nemen met het wijkteam en/of sociaal team in uw gemeente. De gemeente waar u woonachtig bent geeft de beschikking af voor het inzetten van jeugdhulp.

Neemt u gerust contact met ons op als u met vragen zit over uw kind, of wanneer u merkt dat het thuis niet meer zo lekker loopt. We kijken graag samen met u naar wat voor ondersteuning mogelijk is.

HUISHOUDELIJKE HULP

Soms lukt het niet meer om de dagelijkse huishoudelijke taken uit te voeren zoals stofzuigen, dweilen of de ramen zemen. Dit kan gebeuren als u last of pijn heeft vanwege een chronische aandoening, ziekte of aangeboren handicap. In dit soort gevallen is het mogelijk huishoudelijke hulp aan te vragen. Dit vraagt u aan via de gemeente van de stad waarin u woont, omdat deze ondersteuning valt onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Hoe vraagt u huishoudelijke zorg aan 

Dunya Zorg en Welzijn kan u wegwijs maken bij het aanvragen van huishoudelijke hulp bij de gemeente. Wanneer er dan een indicatie gegeven wordt voor huishoudelijke hulp, kunnen wij ons personeel inzetten om de huishoudelijke hulp uit te voeren. Onze medewerkers zijn ervaren en helpen graag mee aan het doen van boodschappen, bereiden van maaltijden, het doen van de was of het poetsen van het huis.

Kosten

De kosten voor huishoudelijk hulp worden vergoed door de gemeente vanuit de WMO als er een indicatie is afgegeven. Er is wel een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen. Hier kunt u meer over lezen op de website van het CAK.

Kent u iemand die wel hulp kan gebruiken in het huishouden, omdat er sprake is van  pijnklachten of andere beperkende omstandigheden? Neem dan contact met ons op, zodat wij samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

CASEMANAGEMENT DEMENTIE

Dunya Zorg en Welzijn biedt ondersteuning en hulp in geval van dementie of de ziekte van Alzheimer. We weten dat er bij dementie veel zorgen ontstaan en dat mantelzorgers overbelast kunnen raken. We zetten ons daarom graag in om die draaglast zoveel mogelijk te verminderen.

Multiculturele dementiezorg
Naast reguliere dementiezorg biedt Dunya Zorg en Welzijn ook dementiezorg binnen een interculturele setting, waarin wij pioniers zijn. Dit betekent dat wij zorg bij dementie ook toegankelijk maken voor ouderen met een migratie achtergrond. Wij nemen hierin ook ondersteuning van mantelzorgers met een migratieachtergrond mee, door ondersteuning in eigen taal te bieden en ons binnen de belevingswereld van de cliënt te bewegen.

Wat doet onze casemanager
Onze casemanagers geven advies, informatie en ondersteuning met betrekking tot de zorg en regelgeving. We stellen vast welke zorg er nodig is voor de dementerende cliënt, maar ook voor de mantelzorger. Samen met de huisarts stellen we een zorgplan op waar de wensen voor zorg en begeleiding in beschreven staan. Ons doel is ervoor zorgen dat er in alle behoeften voorzien wordt.

Hoe kom je aan een casemanager
Neem contact met ons op om uw situatie of die van een familielid of cliënt met ons te bespreken. Ook wanneer er twijfels zijn of er überhaupt sprake is van dementie. Wij hebben de juiste contacten en kunnen doorverwijzen naar de juiste onderzoeksinstellingen (meertalig). Onze casemanagers kunnen ook ondersteuning bieden bij het achterhalen van de zorgmogelijkheden, regels en wetten die gelden.

Wij hopen de stap naar zorg voor dementerenden en ouderen met een migratie achtergrond te verkleinen. Onderdeel van onze missie is om het taboe rondom dementie binnen verschillende bevolkingsgroepen te doorbreken. Wanneer er meer bekendheid ontstaat over de mogelijkheden voor hulp, kan dit bij mantelzorgers ook de draaglast verlichten en isolement tegengaan.

Kosten

Er zijn geen kosten.

DAGBESTEDING DARNA

Meldt u zich aan voor Dagbesteding bij ‘Darna.’

Voor wie
Dagbesteding ‘Darna’ is bedoeld voor ouderen die graag een nuttige invulling aan hun dag willen geven en in contact willen komen met anderen die dezelfde taal- en leefgewoonten hebben. Dagbesteding wordt ook ingezet als een manier om mantelzorgers te ontlasten.

Wij bieden dagbesteding aan in Breda.

Wat doet u tijdens dagbesteding
Tijdens de dagbesteding worden er activiteiten gedaan zoals samen koken, sporten of handarbeid zoals breien en verven. Maar u kan ook begeleiding krijgen op het gebied van boodschappen doen, goed met geld omgaan of hoe u met het openbaar vervoer moet reizen. Natuurlijk mag je ook gewoon komen om samen met een groep gelijkgestemden een kop koffie te drinken en wat te kletsen.

Vaak is er ook een mogelijkheid om thuis opgehaald en weer afgezet te worden. Neemt u gerust contact op met ons als daar behoefte aan is.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Het komt helaas voor dat een klant bij geplande zorg niet thuis blijkt of ter plekke aangeeft geen zorg te willen. Hiermee gaat voor de de zorgverlener of wijkverpleegkundige onnodig veel tijd verloren. Immers de zorg is in overleg met u gepland. Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt verplaatsen. Belt u in dat geval ten laatste 24 uur van tevoren en geef door dat u niet kunt komen. Een klant kan dan in uw plaats ingepland worden.

Indien u zich niet afmeldt voor de reeds geplande zorg, zijn wij genoodzaakt u voor het geplande zorgmoment een rekening te sturen. Deze rekening (NTZB: Niet Thuis Zonder Bericht) wordt NIET door de zorgverzekeraar vergoed. 

Wilt u onnodige kosten voorkomen, belt u dan op tijd af.

No Show tarieven 2019 (Niet Thuis Zonder Bericht)

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden. Indien u niet op de gemaakte afspraak niet thuis blijkt en  of ter plekke geen zorg wenst geldt het volgende tarief: € 30,-

Deze kosten zijn voor eigen rekening en kunnen niet bij de verzekering gedeclareerd worden.