Casemanagement Dementie

CASEMANAGEMENT DEMENTIE

Dunya Zorg en Welzijn biedt ondersteuning en hulp in geval van dementie of de ziekte van Alzheimer. We weten dat er bij dementie veel zorgen ontstaan en dat mantelzorgers overbelast kunnen raken. We zetten ons daarom graag in om die draaglast zoveel mogelijk te verminderen.

Multiculturele dementiezorg
Naast reguliere dementiezorg biedt Dunya Zorg en Welzijn ook dementiezorg binnen een interculturele setting, waarin wij pioniers zijn. Dit betekent dat wij zorg bij dementie ook toegankelijk maken voor ouderen met een migratie achtergrond. Wij nemen hierin ook ondersteuning van mantelzorgers met een migratieachtergrond mee, door ondersteuning in eigen taal te bieden en ons binnen de belevingswereld van de cliënt te bewegen.

Wat doet onze casemanager
Onze casemanagers geven advies, informatie en ondersteuning met betrekking tot de zorg en regelgeving. We stellen vast welke zorg er nodig is voor de dementerende cliënt, maar ook voor de mantelzorger. Samen met de huisarts stellen we een zorgplan op waar de wensen voor zorg en begeleiding in beschreven staan. Ons doel is ervoor zorgen dat er in alle behoeften voorzien wordt.

Hoe kom je aan een casemanager
Neem contact met ons op om uw situatie of die van een familielid of cliënt met ons te bespreken. Ook wanneer er twijfels zijn of er überhaupt sprake is van dementie. Wij hebben de juiste contacten en kunnen doorverwijzen naar de juiste onderzoeksinstellingen (meertalig). Onze casemanagers kunnen ook ondersteuning bieden bij het achterhalen van de zorgmogelijkheden, regels en wetten die gelden.

Wij hopen de stap naar zorg voor dementerenden en ouderen met een migratie achtergrond te verkleinen. Onderdeel van onze missie is om het taboe rondom dementie binnen verschillende bevolkingsgroepen te doorbreken. Wanneer er meer bekendheid ontstaat over de mogelijkheden voor hulp, kan dit bij mantelzorgers ook de draaglast verlichten en isolement tegengaan.

Kosten

Er zijn geen kosten.