Begeleiding

BEGELEIDING

Wanneer U hulp nodig heeft om  thuis te blijven wonen, met andere mensen in contact te blijven of weer grip op uw leven te krijgen is het mogelijk om begeleiding in te zetten. U kunt deze hulp krijgen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Wanneer u een beschikking heeft van de gemeente waar u woont kunt u kiezen voor begeleiding vanuit Dunya Zorg en Welzijn. Onze ambulant begeleiders bezoeken u thuis en gaan samen met u de problemen aanpakken en oplossen.

Waarvoor begeleiding
U kunt begeleiding voor verschillende zaken aanvragen. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden:

  • psychosociale problemen
  • zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroten
  • hulp bij opvoeden van uw kinderen en ondersteuning van uw gezin
  • het draaiende houden van uw huishouden en een schoon huis
  • geldzaken, schulden en administratie
  • leren omgaan met een handicap, beperking, chronische ziekte, dementie
  • het opbouwen van sociale contacten, vriendschappen
  • het oppakken van een dag- en vrijetijdsbesteding (hobby, werk)
  • de aanpak van een verslaving (alcohol, drugs)
  • (over)belasting bij mantelzorger.

Begeleiding aanvragen
Wanneer u reeds contact heeft met een maatschappelijk werker, psycholoog of een andere hulpverlener kunt u samen een WMO aanvraag indienen. U kunt ook contact opnemen met één van onze zorgcoördinatoren, wij helpen u graag verder met de aanvraag.

Voor het aanvragen van begeleiding kunt u uiteraard ook rechtstreeks contact opnemen met het wijkteam en/of sociaal team in uw gemeente.

Na toekenning ontvangt u van de gemeente een beschikking. U heeft de keuzevrijheid om zelf te bepalen bij welke thuiszorgaanbieder u begeleiding wilt ontvangen.

Vergoeding 
De kosten van de begeleiding worden betaalt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). U betaalt hiernaast een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen. Het CAK berekent welk bedrag u als eigen bijdrage betaalt. U betaalt deze eigen bijdrage rechtstreeks aan het CAK.