Jeugdhulp

JEUGDHULP

Dunya Zorg en Welzijn zet zich graag in voor kwetsbare kinderen en jongeren waarbij er moeilijkheden of problemen in het gezin voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan ruzie tussen ouders en kinderen, jongeren die spijbelen of wanneer een kind last heeft van sombere gevoelens.

Waarom jeugdhulp
Wij vinden dat kinderen veilig, gezond en beschermd moeten opgroeien, zodat zij zichzelf kunnen zijn en hun talenten kunnen ontwikkelen. Wanneer het thuis niet helemaal lekker loopt, kunt u contact opnemen met Dunya Zorg en Welzijn, zodat we in een vroeg stadium kunnen meedenken over oplossingen en het niet onnodig escaleert.

Ons doel is op een praktische en adequate manier in te spelen op de behoeftes, waarbij u  als ouder(s) zelf de regie behoudt. Onze medewerkers zijn getraind in het omgaan met jongeren, waardoor ze goed contact kunnen leggen en zich in kunnen leven in de belevingswereld van uw kind. We denken graag mee in oplossingen en bepalen in overleg met de ouders wat de beste handelswijze en methodes zijn.

Jeugdzorg kan om verschillende redenen ingezet worden, zoals in geval van spanningen in het gezin of kinderen met een beperking zoals autisme, een chronische ziekte of een verstandelijke beperking. Het kan dan fijn zijn om extra steun te krijgen in de vorm van jeugdhulp die meehelpt met de opvoeding en begeleiding van uw kind(eren). De zorg kan flexibel verleend worden, op school, bij de sportclub, thuis of bij de kinderopvang. Aan de hand van uw situatie wordt gekeken of er behoefte is aan 24-uurs zorg, ambulante (deeltijd) zorg en ook of er individuele of gezinshulp gewenst is.

Jeugdhulp aanvragen?
Voor het aanvragen van Jeugdhulp dient u contact op te nemen met het wijkteam en/of sociaal team in uw gemeente. De gemeente waar u woonachtig bent geeft de beschikking af voor het inzetten van jeugdhulp.

Neemt u gerust contact met ons op als u met vragen zit over uw kind, of wanneer u merkt dat het thuis niet meer zo lekker loopt. We kijken graag samen met u naar wat voor ondersteuning mogelijk is.