Privacybeleid

Om goede zorg of hulpverlening mogelijk te maken, leggen wij uw persoonlijke gegevens vast. U heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op bescherming van die gegevens. Wij beschermen ten alle tijden de privacy van klanten van Dunya Zorg en Welzijn. Wij zullen persoonlijke informatie op wat voor manier dan ook niet verkopen of verspreiden.

Cookies
Zoals andere websites onthoudt uw browser uw inloggegevens, op deze manier kan er makkelijk herhaaldelijk worden ingelogd. Deze informatie zal alleen op de computer van de desbetreffende inlog blijven staan. Als u cookies heeft uitgeschakeld, moet u uw wachtwoord elke keer invoeren om toegang te krijgen tot uw persoonlijke pagina.

Andere partijen
Dunya Zorg en Welzijn verzamelt uw e-mailadres om nieuwsbrieven te versturen. Uw e-mailadres zal niet gebruikt worden om te verkopen of te verspreiden. Voor de nieuwsbrief kunt u uzelf in elke email afmelden voor de nieuwsbrief service.

Veiligheid
Wij maken gebruik van de voorzorgsmaatregelen om persoonlijke informatie alleen vrij te geven aan derden die dit daadwerkelijk nodig hebben en waarvan wij zeker zijn dat deze instanties dit niet zullen verspreiden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een eventuele inbreuk op de veiligheid van de acties van deze partijen.

Uw toestemming
Door het gebruik van onze website, geeft u Dunya Zorg en Welzijn toestemming om informatie over de bezochte pagina’s te verzamelen. Als u zich registreert bij Dunya Zorg en Welzijn, machtigt u Dunya Zorg en Welzijn om uw informatie te gebruiken als klantgegevens. Hierin kunnen wijzigingen worden aangebracht, wij raden u aan om deze pagina te controleren of het is veranderd.

Voor onze volledige privacy reglement klik hier