A-
A+

Direct zorg aanvragen?
Bel 010-84 45 931 - Rotterdam
Bel 0182-58 66 11 - Gouda
Bel 076-57 12 430 - Breda

Home           Direct zorg aanvragen          Werken bij Dunya Zorg          Als vrijwilliger aan de slag          Wachtlijst          Contact

» Wie zijn wij

Over Dunya Zorg en Welzijn

» Clientenraad
» Visie en Missie
» Reglementen
» Algemene voorwaarden
» Privacy policy
» Klachtenreglement


Visie en missie

Visie

Wij zijn persoonlijk betrokken, stellen onze cliënt centraal en zijn als organisatie laagdrempelig. De vraag van de cliënt is ons uitgangspunt voor het professioneel handelen en is de leidraad in het verlenen van veilige zorg. Begrip voor de normen, waarden en culturele achtergrond van onze klanten is voor ons een vanzelfsprekendheid.
Wij vinden het vertrouwen in onze organisatie belangrijk. Wij willen de meest cliëntgerichte en betrouwbare zorgaanbieder zijn van de diensten op het gebied van zorg en welzijn.
Wij willen waarde toevoegen aan de kwaliteit van het leven van onze klanten maar ook in samenwerking met andere disciplines.
Onze medewerkers vormen het hart van onze organisatie. Vanuit professionaliteit en deskundigheid van onze medewerkers willen wij onze zorgverlening blijvend verbeteren. Onze cliënten staan centraal en verdienen een optimale zorgverlening.

"'Waarde toevoegen' aan geluksgevoel, zelfregie en leefstijlverbetering van de klant"

De organisatie is een betrouwbare en klantvriendelijke zorg- en dienstverlener. De ondernemingsprincipes van Dunya Zorg en Welzijn: klantgericht, integer, maatschappelijk betrokken. Wij richten ons vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op het leveren van zorg- en dienstverlening aan cliënten in alle fasen van hun leven, in hun directe woon- en leefomgeving. Op basis van de (zorg) behoeften en wensen van onze cliënten bieden wij verschillende soorten zorg en activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid, de zelfredzaamheid en het welzijn van de klanten. Cliënten kunnen vertrouwen op een professionele en deskundige hulpverlening. Wij voeren een actief preventiebeleid door onder meer de zorginhoudelijke veiligheidsaspecten regelmatig met de klant te bespreken.
Samen met andere professionals vinden wij het belangrijk om specifieke groepen pro- actief te informeren over leefstijl en gezondheidsrisico's.


Home
Direct zorg aanvragen
Werken bij Dunya Zorg
Als vrijwilliger aan de slag
Wachtlijst
Contact
Reglementen
Algemene Voorwaarden
Privacy reglement
Klachtenreglement