A-
A+

Direct zorg aanvragen?
Bel 010-84 45 931 - Rotterdam
Bel 0182-58 66 11 - Gouda
Bel 076-57 12 430 - Breda

Home           Direct zorg aanvragen          Werken bij Dunya Zorg          Als vrijwilliger aan de slag          Wachtlijst          Contact

» Beleid

» Vrijwilligers
» Mantelzorgers


Mantelzorgbeleid

Soms kan de zorg voor een naaste een zware opgave zijn. In dat geval is Dunya Zorg en Welzijn een belangrijke schakel waar de mantelzorger op terug kan vallen.
Vanuit de Participatiewet wordt steeds vaker en meer een beroep gedaan op de directe omgeving van de zorgvrager. Het (pro) acitief ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers is dan ook een significant onderdeel in ons zorgproces.
Dunya Zorg en Welzijn ziet de mantelzorger als een belangrijke schakel in de integrale zorg aan onze klanten.
U kunt van ons ondersteuning verwachten op het terrein van respijtzorg, informatie -en voorlichtingsbijeenkomsten over diverse chronische aandoeningen en lotgenoten contact.
Neemt u gerust contact op met de zorgcoördinator van uw vestiging om samen met u te kijken naar ondersteuning.


Home
Direct zorg aanvragen
Werken bij Dunya Zorg
Als vrijwilliger aan de slag
Wachtlijst
Contact
Reglementen
Algemene Voorwaarden
Privacy reglement
Klachtenreglement