A-
A+

Direct zorg aanvragen?
Bel 010-84 45 931 - Rotterdam
Bel 0182-58 66 11 - Gouda
Bel 076-57 12 430 - Breda

Home           Direct zorg aanvragen          Werken bij Dunya Zorg          Als vrijwilliger aan de slag          Wachtlijst          Contact

» Kwaliteit

Dunya staat voor kwaliteit

» HKZ
» Klanttevredenheid
» Continue verbeteren kwaliteit zorg


HKZ

Dunya Zorg en Welzijn heeft sinds 18 december 2009 de HKZ-certificering behaald. Dit houdt in dat de zorgverlening voldoet aan hoge kwaliteitseisen, opgesteld door de stichting HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg).


Het HKZ certificaat is vergelijkbaar met de ISO-eisen voor het bedrijfsleven. Wij willen dat onze klanten zijn verzekerd dat ze goede professionele zorg krijgen, van gekwalificeerde medewerkers.
De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in onze protocollen, procedures en werkinstructies. Twee keer per jaar wordt getoetst of Dunya Zorg en Welzijn voldoet aan deze eisen. Toetsing gebeurt eens per jaar intern en eens per jaar door een extern bureau. Het ISO/HKZ kwaliteitssysteem vereist dat de organisatie continue werkt aan het verbeteren van de zorgverlening. Op die manier blijven we als organisatie scherp!


Home
Direct zorg aanvragen
Werken bij Dunya Zorg
Als vrijwilliger aan de slag
Wachtlijst
Contact
Reglementen
Algemene Voorwaarden
Privacy reglement
Klachtenreglement