A-
A+

Direct zorg aanvragen?
Bel 010-84 45 931 - Rotterdam
Bel 0182-58 66 11 - Gouda
Bel 076-57 12 430 - Breda

Home           Direct zorg aanvragen          Werken bij Dunya Zorg          Als vrijwilliger aan de slag          Wachtlijst          Contact

» Diensten

Wat biedt Dunya Zorg en Welzijn

» Huishoudelijke Hulp
» Thuisbegeleiding
» Dagverzorging
» Wijkverpleging
» Indicatie voor PGB geïndiceerden
» Aanvullende diensten
» Toegang tot de zorg, kosten en werkgebied


Toegang tot de zorg, kosten en werkgebied

Wijkverpleging

Wanneer u niet meer in staat bent om voor u zelf te zorgen kunt u een beroep doen op onze wijkverpleging. Onze wijkverpleegkundigen indiceren zowel voor zorg in natura (ZIN) als PGB zorg. De wijkverpleegkundige stelt de indicatie inclusief een zorgplan met doelen en daaraan gekoppelde zorgtijd op. Indiceren doen wij aan de hand van het zorgclassificatiesysteem van Omaha.
Met die indicatie kunt u zorg krijgen van Dunya Zorg en Welzijn of een andere zorgaanbieder. De wijkverpleegkundige van Dunya Zorg en Welzijn inventariseert samen met u de zorgbehoefte en regelt vervolgens uw indicatie. Mocht u naast zorg andere hulp of ondersteuning nodig hebben, dan regelt zij dit via het sociale wijkteam van de gemeente waar u woont.
Vervolgens neemt de zorgcoördinator van Dunya Zorg en Welzijn contact met u op om de zorgmomenten af te stemmen en de zorg te starten.

Kosten:
De kosten van verpleging en verzorging worden betaald vanuit uw basisziektekostenverzekering.

PGB indicatie

Wanneer u een PGB indicatie via de wijkverpleegkundige wilt aanvragen dient u rekening te houden met een wachttijd van gemiddeld een week. Onze wijkverpleegkundige kan u aangeven wat de exacte wachttijd. U kunt dan zelf bepalen of u bij ons de indicatie wil laten stellen of door een andere zorgaanbieder.

Kosten:
De kosten van voor een PGB indicatie worden betaald vanuit uw basisziektekostenverzekering.

Wet Langdurige Zorg(WLZ)/verpleeghuiszorg

Dunya Zorg en Welzijn levert ook zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg. Een indicatie voor WLZ zorg dient u aan te vragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Dit kunt u via internet doen via het CIZ. Voor vragen kunt u bellen met dichtstbijzijnde vestiging van Dunya Zorg en Welzijn. Om te bepalen of u eventueel in aanmerking komt voor zorg vanuit de WLZ kunt u op de website van het CIZ een webcheck doen.

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Toegang tot de WMO kunt u krijgen via het sociaal team in uw gemeente. Dit geldt ook voor het aanvragen van een indicatie voor dagbesteding.

Kosten:
U betaalt voor WMO een inkomensafhankelijke bijdrage.

Jeugdhulp

Toegang tot jeugdhulp krijgt u via het sociaal team jeugd, huisarts en reclassering. Indien u Dunya Zorg en Welzijn benadert voor ondersteuning wordt u doorverwezen haar het sociaal team Jeugd.

Kosten:
Voor ondersteuning vanuit de Jeugdhulp betaalt u geen eigen bijdrage.

Werkgebied

  • West Brabant-West
  • West Brabant-Noord
  • Capelle aan den IJssel
  • Midden-Holland
  • Rotterdam
  • Schiedam


Home
Direct zorg aanvragen
Werken bij Dunya Zorg
Als vrijwilliger aan de slag
Wachtlijst
Contact
Reglementen
Algemene Voorwaarden
Privacy reglement
Klachtenreglement